Home ⁄ Järnbrist ⁄ Så påverkar järnbrist barnet under graviditeten

Så påverkar järnbrist barnet under graviditeten

Det är viktigt att vara uppmärksam på sina järnvärden under graviditeten eftersom de påverkar barnet också.

Järnbehovet ökar under graviditeten och få kvinnor har tillräckliga järndepåer för att möta kroppens ökade behov. Järnbristen påverkar dig som gravid – men också barnet som växer i din mage.

Att undersöka sina järnvärden under graviditeten är en enkel och trygg åtgärd. Under graviditeten leder den ökade blodmängden, tillväxten av foster och moderkaka och slutligen förlossningen till att krop pen behöver mer järn. Totalt beräknas 1 200 mg extra järn beräknas gå åt fram till förlossningen – så mycket järn beräknas bara varannan gravid ha i sina depåer.

Järnbrist ger symptom som trötthet, yrsel och hjärtklappning och ökar även risken för och bland annat hjärtsvikt. Men järnbristanemi som ger upphov till blodbrist ökar också riskerna för fostret. Kvinnor med blodbrist löper högre risk att drabbas av missfall och barnet riskerar bland annat att födas för tidigt och med lägre födelsevikt.

En obehandlad järnbrist under graviditeten överförs till barnet och eftersom järnet behövs för att utveckla flera viktiga organ kan järnbrist påverka tillväxten av hjärnan och barnets kognitiva utveckling.

I samråd med sin barnmorska rekommenderas därför många gravida extra järntillskott, framför allt under de två sista tredjedelarna av graviditeten. Känner du dig osäker, be om att få ta ett blodprov.